Pet Lamb - Oh Hello.
Hello Hello Hello
Pet Lamb - Lamb Chop.
Lamb Chop Lamb Chop Lamb Chop
Pet Lamb - Ribbly Rabbit.
Ribbly Rabbit Ribbly Rabbit Ribbly Rabbit
Pet Lamb - Wolfie.
Wolfie Wolfie Wolfie
Pet Lamb - Nom Nom Nom.
Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom